Naturgården

Naturgården er en privat dagpleje, hvor der læggges vægt på udeliv, natur og dyr. Her har vi både geder, kænguruer, vaskebjørne, agutier, høns, duer, kaniner, katte og en lille hund, som børnene er med til at passe.

 • En tryg og harmonisk hverdag uden stress.
 • Nærvær med masser af kram
 • En udfordrende og udviklende hverdag tilpasset
  det enkelte barns behov.
 • Mulighed for at lære hvordan man omgås dyr.
 • Masser af frisk luft i fantastiske naturomgivelser
  lige i skovbrynet ved Sønderskoven.
 • En lille børnegruppe, hvor der er tid til og
  fokus på det enkelte barn.
 • En ugentlig legedag sammen med andre dagplejere
  og børn.
 • En bevidst kostpolitik.