Naturgården

Stordagpleje

priser

Priser

  • Forældrebetalingen er 2.412 kr. pr. måned
  • Pris for plads på 48 timer er 7.950 kr. pr. måned.
  • Tilskud fra kommunen er 5.538 kr. pr. måned.
  • Kommunen yder søskende rabat på ordningen, den billigste er til halv pris. Der er pladsgaranti til børnehave selvom dit barn går i privat dagpleje.
  • Vores løn reguleres løbende, som oftest omkring 1. januar, og dækker ferie, fridage og sygdom. Der betales fuld pris i ferieperioder.
  • Der er betaling alle 12 måneder om året.